Gordon Bremer promoted to Lieutenant
Gordon Bremer promoted to Lieutenant

The Bluejackets Periods Regency

Gordon Bremer promoted to Lieutenant

Gordon Bremer is promoted to Lieutenant on board HMS Captain